Malina tagamly gant

Ençeme garry mamalar we eneler bilen geçiren söhbetdeşligimiziň netijesinde olaryň çaýy gant bilen içmegi halaýandyklaryny anykladyk. Emma ak reňkli ullakan dörtburç gant döwrebap çaý saçaklarynda öz ýerini tapmakda kösenýär. Biziň öndürýän gantlarymyz gaýyn enelerine çaý demleýän ähli ýaş gelinleriň estetiki talaplaryny kanagatlandyrjak derejede owadan, reňkli we tagamly. Hoşwagt gantlary - köne tagama täze öwüşgün!

Görnüşleri