Duzsuz çigit

Yssy we uzyn tomus günleriniň esasy güýmenjesi, uzyn gyş gijlerindäki içgysgynç kinolaryň bolsa ýekeje gyzykly tarapy. Elbet-de, daşyna adam üýşürmäni hem başarýar. Üýşülensoň süýji gürrüňler hem tapylýar. Hoşwagt çigitler.

Duýduryş: Endige öwrülýär!

Görnüşleri